לדף הטיול   home  back  next

וואדי חסה הוא נחל זרד המקראי,נחל איתן,החותר את דרכו באבן החול הצבעונית.

וואדי חסה נחל זרד ירדן