לדף הטיול   home  back   

וואדי ראם,קניון הכתובות.

עשרות ציורי סלע חרוטים באבן,דמיות אדם,בעלי חיים ועוד.

קניון הכתובות ואדי ראם ירדן