לדף הטיול   home   back   next

טיול גיפים להר כרכום

ציור סלע זה "לוחות הברית"

מחזק את ההשערה לגבי הקשר האפשרי בין הר כרכום למעמד הר סיני

לוחות הברית הר כרכום סיני