לדף הטיול   home   back  

טיול גיפים חוצה נגב

פיסול אבן אנתרופומורפי

"דמוי אדם"

פיסול טבעי